Stichting Geo Oss
 
 
 
 
 

CLUBAVONDEN 2021


16 december 2021: Jaarvergadering via Zoom
Hierbij wil ik jullie mede namens bestuur en de commissies uitnodigen voor de laatste bijeenkomst van 2021: traditiegetrouw onze Jaarvergadering.

Afhankelijk van Covid-19 hebben we het volgende gevulde programma:
• Korte bespreking van het Geo-jaar, financieel overzicht, plannen voor 2022
• Kahoot quiz
• Een lezing
• Vragen, opmerkingen, suggesties
• Afsluiting

Afhankelijk van de Covid-19 maatergelen kan iedereen ook thuis via Zoom meedoen en vul desgevraagd het Meeting ID nummer 5443940447 in.

Dames & heren: jullie inbreng is van groot belang. Daarom hopen we jullie op Donderdag 16 December in groten getale te mogen verwelkomen!

Alle donateurs zijn uitgenodigd voor de jaarvergadering'
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
18 november 2021: Dick Mol: De wieg van de Mammoeten
In de zomer van 2014 is in de woestijn van het Afrikaanse Namibië een bijna compleet skelet van een vier miljoen jaren oude oer-mammoet(wetenschappelijk bekend onder de naam Mammuthus subplanifrons) opgegraven door Dick Mol uit Hoofddorp. Deze mammoetdeskundige, verbonden aan het Natuurhistorisch Museum van Rotterdam heeft de opgraving geleid. Nooit eerder zijn zoveel overblijfselen van deze mammoetsoort gevonden. Ook de locatie is opvallend. Regelmatig worden mammoetskeletten gevonden in permafrost van Siberië, maar niet op het zuidelijk halfrond.

Door deze spectaculaire vondst is duidelijk dat de stamvader van de mammoeten of Mammuthus subplanifrons in de loop der tijd wegtrok naar het noorden, toen het klimaat veranderde. De mens ging de mammoet achterna.

‘Grote delen van het skelet lagen nog in anatomisch verband. Het gaat om een grote stier met een schouderhoogte van ruim 320 cm die op hoge leeftijd op de oever van de Ekuma rivier, zo’n slordige 4 miljoen jaar geleden, gestorven is. Deze vondst is heel bijzonder omdat we deze mammoetsoort bijna uitsluitend kenden van losse kiezen en slechts een enkel skeletdeel. Nu kunnen we aan de hand van dit bijna complete skelet vaststellen hoe groot deze uitgestorven giganten zijn geweest en hoe ze er ongeveer hebben uitgezien. Inmiddels hebben we een eerste poging tot reconstructie ondernomen en die reconstructie staat als een huis.’ Aldus expeditieleider Dick Mol.

Dick Mol bij de opgavring van een oer-mammoet in Namibië.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
21 oktober 2021: Bart de Weerd: Mineralen uit het Ertzgebergte Zoom
Op deze clubavond van Geo-Oss zal de bekende amateurgeoloog en -mineraloog Bart de Weerd een voordracht houden over de mineralen uit het Duitse Ertzgebergte.

Al vanaf de 12e eeuw werden er ertsen gevonden in het Ertsgebergte. In de eerste eeuwen waren dit onder andere: zilver, kobalt, bismuth, koper en natuurlijk later in de DDR-tijd voornamelijk uranium. Van het kobalt werd onder andere het beroemde kobaltblauw gemaakt. Deze kleurstof werd al in de 17 e eeuw naar Nederland verhandeld. Rembrand en andere schilders hebben dit gebruikt in hun schilderijen Ook “ons” Delftsblauw werd hiermee ingekleurd.

In de lezing laat ik wat zien van de omgeving van Schneeberg, de mijnbouw en veel plaatjes van mineralen die we daar gevonden hebben. Vooral vlak na de Wende waren er goede vondsten mogelijk op de oude haldes.

Afhankelijk van de Covid-19 maatergelen kan iedereen ook thuis via Zoom meedoen en vul desgevraagd het Meeting ID nummer 5443940447 in.

Bart de Weerd in actie
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
16 september 2021: Vakantievondsten door donateurs
De eerste clubavond van het 44e Geo-jaar. Deze clubavond is gewijd aan de fossielen, mineralen en aanverwante spullen die de donateurs in de afgelopen tijd gevonden, gekocht, gekregen of zelf gemaakt hebben. We hopen op veel mensen die wat dingen meenemen. Hoe meer spullen, hoe leuker ’t wordt!

Deze avond gaan diverse donateurs in ieder geval een korte presentatie geven, waarbij ze aan de hand van een powerpointpresentatie en hun meegenomen vondsten een goede indruk geven van hun afgelopen vakantievondsten.

Afhankelijk van de Covid-19 maatergelen kan iedereen ook thuis via Zoom meedoen en vul desgevraagd het Meeting ID nummer 5443940447 in.

Diverse donateurs zijn in 2019 naar Marokko gegaan.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
15 juli 2021: Henk Jakobs: Waar Rijn & Maas ooit samenstroomden
Deze avond komt Geo Oss donateur Henk Jacobs een verhaal houden over Grindgaten: ‘Waar Rijn & Maas ooit samenstroomden’. Henk verzameld al vele jaren agaten en dan met name uit het stroomgebied van de Maas, maar ook in Australië.

Al ongeveer 3 miljoen jaar voeren de twee rivieren Rijn en Maas zand, grind en ander erosiemateriaal aan uit verre berggebieden. De grindgaten in de omgeving van Venlo - maar ook net over de grens in Duitsland - zijn ontstaan door de winning van grind en zand met behulp van baggermolens en zandzuigers. Samen met het grind en zand komen er ook veel zwerfstenen en fossielen naar boven: jaspis, agaten, fossiel hout, zee-egels, schelpen en botten. De lezing gaat over het winningsproces en de vondsten.

Heel erg leuk is nu dat deze lezing een mooie voorbereiding is op een excursie die Geo Oss donateur François van Wessel heeft kunnen regelen. Waarbij we op zaterdag 24 Juli welkom zijn bij twee nieuwe grindgaten, in Noord Limburg en net over de grens in Duitsland. Hier kunnen de dingen gevonden worden die tijdens de clubavond aan de orde komen, van Cambrium (541 Mjg) tot Holoceen (laatste 12.000 jaar).

Afhankelijk van de Covid-19 maatergelen kan iedereen ook thuis via Zoom meedoen en vul desgevraagd het Meeting ID nummer 5443940447 in.

Bergkristal gevonden door Gerben Art in Duitsland.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
17 juni 2021: Actieve clubavond met diverse thema's

Vorig jaar hebben we voor het eerst een geslaagde interactieve clubavond gehouden in juli. Daarom gaan we er vanavond weer een gezellige, leerzame en interactieve clubavond van maken. Wat kun je verwachten tijdens deze avond waarbij we vooral iets van elkaar kunnen leren: - Mineralen bestuderen door een microscoop;
- Zagen van mineralen en fossielen;
- Ruilen van zelfgevonden of gekochte mineralen;
- Reinigen van mineralen en fossielen
- Discussiëren over mineralen en fossielen.
- En tot slot een Kahoot-quiz opgesteld door Gerben Arts

Interesse om deze clubavond bij te wonen? Meld je dan snel aan door een mail te sturen naar info@geo-oss.nl

Bergkristal gevonden door Gerben Arts in Duitsland.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
20 mei 2021: Dennis Voeten: Uitgestorven reptielen bij de radioloog via Zoom

De tijd dat fossielen alleen mechanisch geprepareerd en fysiek onderzocht konden worden ligt inmiddels achter ons. Geavanceerde CT-scanners en enorme deeltjesversnellers bieden een verhelderend nieuw inzicht in de verhulde structuren van iconische fossielen. Met moderne 3D technieken kunnen deze waardevolle overblijfselen schadeloos uit het omliggende gesteende worden bevrijd, ontleed, en tot in de haarvaten worden bestudeerd. Aan de hand van enkele sprekende voorbeelden zal Dennis Voeten u bijpraten over de mogelijkheden van Virtuele Paleontologie.

Dennis Voeten studeerde Geologie en Paleoklimatologie in Amsterdam en was vijf jaar werkzaam in de archeologische prospectie als fysisch geograaf. Tussen 2013 en 2018 schreef hij zijn zoölogisch proefschrift over inwendige structuren van Nothosaurus en Archaeopteryx die hij met behulp van de Europese Synchrotron in het Franse Grenoble aan het licht bracht. Sinds 2019 is hij werkzaam in het Zweedse Uppsala, waar hij zijn studie van Archaeopteryx vervolgt. Samen met het Leidse Naturalis is hij nog steeds betrokken bij onderzoek naar mariene reptielen uit het Trias van Winterswijk en hun Europese verwanten.

Dennis Voeten zal de lezing via Zoom geven. Je kunt dus vanuit huis deze lezing bijwonen en voor deze lezing is het Meeting ID nummer 5443940447. Let op we starten ditmaal om 19.30 i.p.v. 19.45

Dennis Voeten
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
15 april 2021: Hans Steur: Fossielenjacht in Groot-Brittannië via Zoom

Hans Steur en zijn vrouw Ans hebben gedurende de laatste 50 jaar vele malen Schotland, Wales en Engeland bezocht om fossielen te verzamelen. Daarvan wil Hans graag verslag uitbrengen. In de beamerlezing reist hij van zuid naar noord de belangrijkste vindplaatsen langs en worden de belangrijkste vondsten getoond en besproken.

Zo komen onder meer aan de orde: ammonieten, trilobieten, kleine diertjes zoals miljoenpoten en degenkrabjes, vissen, Precambrische fossielen, en natuurlijk planten, de specialiteit van de spreker. Zo toont hij bijvoorbeeld het alleroudste, 3 cm hoge, landplantje Cooksonia (420 miljoen jaar).

En hoewel veel vindplaatsen niet meer toegankelijk zijn, is er toch altijd nog veel te vinden in Groot-Brittannië, een fossielvriendelijk land.

Hans Steur zal de lezing via Zoom geven. Je kunt dus vanuit huis deze lezing bijwonen en voor deze lezing is het Meeting ID nummer 5443940447.

Hans Steur op zoek naar fossielen in Cayton Bay.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
18 maart 2021: Marcel Niekus: Neanderthalers in Noord-Nederland via Zoom
Ongeveer 50.000 jaar geleden bivakkeerde een groepje Neanderthalers op de spaarzaam begroeide flank van de Zeijen-rug. De plek in het toenmalige steppe-achtige landschap was zorgvuldig gekozen: hij bood uitzicht over het stroomdal van het Oostervoortschediep, dat destijds vele meters lager lag dan tegenwoordig. Na een succesvolle jacht in de brede dalvlakte, slachtten ze hun buit met stenen gereedschappen op de hogere delen van de rug. De vuurstenen die het groepje jagers ter plaatse achterliet vormen nu, ongeveer 40.000 jaar na het uitsterven van de Neanderthaler, belangrijke studieobjecten voor steentijdarcheologen. De vindplaats, verreweg de grootste ten noorden van de grote rivieren, is een van de belangrijkste relicten van de aanwezigheid van onze uitgestorven neef aan de rand van zijn verspreidingsgebied.

Tijdens de lezing passeren vele vondsten de revue en wordt uitgebreid ingegaan op de activiteiten die de Neanderthaler in Noord-Nederland ontplooide. De Noord-Nederlandse vondsten worden tevens geplaatst in een breder Europees kader, zowel vanuit historisch, geologisch als archeologisch perspectief. Tot slot zal worden ingegaan op de meest recente ontwikkelingen wat betreft het onderzoek naar de Neanderthaler in Noord-Nederland en plannen voor de toekomst.

Marcel J.L.Th. Niekus (1970) is archeoloog, gespecialiseerd op het onderzoek naar de Steentijd. Vooral de periode van de Neanderthaler heeft zijn warme belangstelling. Hij publiceert veel over steentijd-gerelateerde onderwerpen en geeft regelmatig lezingen. Hij is medeoprichter van Stichting STONE (Steentijdonderzoek Nederland), een Stichting met als doel het bevorderen van onderzoek naar de Neanderthalers in Noord-Nederland. Vorig jaar verscheen het boek ‘Neanderthalers in Noord-Nederland. Leven aan de rand van de oerwereld’ dat hij samen met Evert van Ginkel schreef. De eerste druk is geheel uitverkocht, een tweede uitgave is in de maak.

Marcel Niekus zal de lezing via Zoom geven. Je kunt dus vanuit huis deze lezing bijwonen en mogelijk kunnen we ook bij elkaar komen in de Berchplaets. Voor deze lezing is het Meeting ID nummer 5443940447.

De omslag van het boek: ‘Neanderthalers in Noord-Nederland. Leven aan de rand van de oerwereld’.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
18 februari 2021: Bert Valentijn: De Franse kust
Onder constructie

Afhankelijk van de Covid-19 maatergelen kan iedereen ook thuis via Zoom meedoen en vul desgevraagd het Meeting ID nummer 5443940447 in.

Under Construction
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
21 januari 2021: Geo Oss Pub Quiz
Voor de vijfde keer organiseren we de Geo Oss Pub Quiz. Dit jaar doen we het alleen een beetje anders en zal de quiz individueel via computer of smartphone via www.kahoot.it gespeelt worden. 6 Geo Oss donateurs hebben ieder een eigen quiz gemaakt waarbij er diverse thema's aan bod komen.

Nadat de vraag in beeld is gekomen dient iedere speler zo snel mogelijk het juiste antwoord te geven binnen de aangegeven tijd. Des te sneller je een juist antwoord geeft des te hoger zal je score zijn. Vervolgens krijgt iedereen te zien of zijn of haar antwoord juist is en hoeveel punten je ervoor krijgt. Daarnaast is er na ieder antwoord een overzicht met een tussentijdse score.

In 6 rondes met elk 15 vragen (van belachelijk simpel tot pittig) reizen we door alle aspecten van onze boeiende hobby, om aan het eind van de avond de winnaars te kunnen huldigen. Iedere ronde wint diegene met de meeste punten een kleine prijs. De winnaar van de avond met de meeste punten gaat er met de hoofdprijs vandoor.

Afhankelijk van de Covid-19 maatergelen kan iedereen ook thuis via Zoom meedoen en vul desgevraagd het Meeting ID nummer 5443940447 in.

Een geologische pubquiz van Geo Oss Rocks
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *