Over Geo Oss

Geo Oss is in 1977 opgericht. De doelstelling is “het bevorderen van geologie – in de ruimste zin van het woord – als hobby in Oss en omgeving”;. In de praktijk betekent dit dat er een WhatsApp groep is, clubavonden, excursies en een jaarlijkse beurs en expositie plaatsvinden.

Als donateur van Stichting Geo Oss heb je de mogelijkheid om aan de Geo Oss WhatsApp groep toegevoegd te worden. Hierin worden foto’s en filmpjes gedeeld over geologische onderwerpen. Je kunt er vragen stellen en informatie met elkaar delen.

Clubavonden worden maandelijks gehouden in De Berchplaets, Sportplaats 3, Berghem. Voor de clubavonden worden sprekers uitgenodigd die voordrachten houden over – in de regel afwisselend – gesteenten, mineralen, of fossielen. De entree voor niet-donateurs bedraagt € 2.

Een- of meerdaagse Excursies vinden een aantal keren per jaar plaats. Bestemming is veelal een museum, een beurs, of een geologisch interessante site in binnen- of buitenland, waar we zelf zoeken naar fossielen of mineralen. Veiligheid staat hierbij voorop, en de voorwaarden voor deelname, en veiligheids- en gedragsregels tijdens een excursie zijn beschreven in het Excursiereglement Stichting GEO Oss (ERGEO).

De excursie naar de Hohenlimburger Kalkwerke bij Hagen in Duitsland is altijd een groot succes.

De jaarlijkse beurs en expositie ‘Geosfeer’ vindt plaats in november in De Berchplaets, in Berghem. Dit is een groot evenement, waarbij in de regel ongeveer duizend bezoekers de vele stands met fossielen en mineralen aandoen. Thema’s van recente exposities waren ‘Echt of namaak?’ (2018) en ‘Mineralen & fossielen van ver weg & dichtbij’ (2019) en ‘Schatten van de Aarde’ (2023).

Geo is geabonneerd op een aantal tijdschriften: het Nederlandstalige Conglomeraat: het tijdschrift voor geologische activiteiten van Landelijke Vereniging voor Geologische Activiteiten (LVGA). De LGVA is het fusieresultaat van de stichting Geologische Activiteiten en de Nederlandse Geologische Vereniging (sind 2024). Van deze beide clubs hebben we ook nog de tijdschriften Gea en Grondboor & Hamer in de uitleen. Ook zijn we geabonneerd op de Duitstalige tijdschriften Fossilien en Lapis (de laatste voor de mineralenliefhebbers). Geo beschikt over een kleine geologische en paleontologische bibliotheek, met name gericht op GeoJeugd. Donateurs kunnen op Geo-avonden een boek of tijdschrift lenen bij Jan van de Coolwijk. Dit geldt ook voor de uitleen van andere materialen, zoals een UV lampje en een Geigerteller.

Het bestuur heeft de volgende samenstelling:
Peter Stokman: voorzitter, notulen, sprekers en ledenadministratie; 06-19093992
Hans Cremers: secretaris, excursies en beurscoördinator; 06-10251315
Gerben Arts: penningmeester en webmaster; 06-26466634
Martijn Leichtenberg: jeugdcoördinator; 06-11013748
Bianca Schouw: Excursies; 06-27990562
Jan van de Coolwijk: technische zaken, beheer van de Werkplaats en opslag van spullen; 06-17418567

Verder wordt het bestuur ondersteund door een vijftal commissies te weten:
Excursiecommissie bestaande uit Hans Cremers en Bianca Schouw;
– Beus/Expositiecommisie betaande uit Jan van de Coolwijk, Jelco van Tooren, Erwin van Rosmalen, Hans Cremers, Bianca Schouw en Peter Stokman;
– Geo-Kids commissie bestaat uit Martijn Leichtenberg;
– Publiciteitscommissie bestaande uit Peter Stokman, Gerben Arts en Erwin van Rosmalen;
Werkplaatscommissie bestaande uit Jan van de Coolwijk en Jan Jongenelen.

Ingrid Janssen neemt de leden- en excursieadministratie voor haar rekening.

We vinden het heel belangrijk dat Geo-Oss een veilige fysieke en sociale omgeving biedt voor haar donateurs, bestuurs- en commissieleden, vrijwilligers, en deelnemers aan door Geo-Oss georganiseerde activiteiten. Daarom hebben we een Gedragscode opgesteld waarin we proberen te formuleren wat wél en wat niet gewenst is in de onderlinge omgang. Indien er toch interacties mis gaan, dan kunnen mensen op strikt vertrouwelijke basis contact met opnemen met Ingrid Janssen. Zij is vertrouwenspersoon voor Stichting Geo-Oss. Donateurs kunnen haar opnemen in geval van ongewenst gedrag binnen onze club (zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie). Zie ook de link ‘Vertrouwenspersoon‘ onder ‘Contact’, bovenaan de pagina.

Deelname aan activiteiten is geheel vrijblijvend. Mocht je meer willen weten of wil je donateur ofwel lid worden van Stichting Geo Oss. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@geo-oss.nl. Vermeld van jezelf (en mogelijke gezinsleden die lid willen worden) graag in de mail de N.A.W. gegevens, geboortedatum, mailadressen en mobiele telefoonnummers.

De donateurbijdrage voor het jaar 2024 bedraagt € 25,- voor volwassenen en € 20,- voor kinderen. De bijdrage voor een gezin (twee of meer deelnemers) bedraagt € 40,- per jaar.

Je kunt dit bedrag overmaken naar het banknummer NL12RABO0117234524 t.n.v Stichting GEO.

Momenteel heeft Geo Oss 181 volwassen en 72 jeugd donateurs
15-12-2023.