Geo-Kids regels:

Veiligheid en andere belangrijke zaken:

 • Elke kind dient voor zowel de Geo-Kids middagen als bij de excursies altijd door een volwassene begeleidt te worden.
 • De aanwijzingen van de Geo-Kids leiding moet altijd opgevolgd worden.
 • Voor zowel Geo-Kids middagen als excursies dient men zich vooraf aan te melden. Aanmelden voor de Geo-Kids middagen via de Geo-Kids groepsapp en aanmelden voor excursies via info@geo-oss.nl.
 • Gebruik van de werkplaats is geheel op eigen risico. Grijp nooit in/tussen draaiende delen van de machines. Je wordt geadviseerd om kleding te dragen die vies mogen worden. Draag geen loszittende kleren zoals open vestjes en jacks en het dragen van een schort is verplicht (deze zijn in de werkplaats aanwezig). Bij (half-)lang haar, graag in een vlecht, knot of staart dragen en waar nodige beschermingsmiddelen te dragen ( veiligheidsbril, gehoorbescherming etc.)
 • Er zijn maar weinig excursies waar niets gevonden wordt, maar we kunnen geen vondst garanties geven. Het is en blijft de natuur en een flinke dosis geluk die bepalen of en wat je vindt.
 • Voor excursies waar we als Geo Oss kosten moeten maken, of waar slechts een beperkt aantal deelnemers mee kan, betekend dat (laat) afzeggen, anderen teleur stelt of kosten al gemaakt zijn. Zeg je in die gevallen af, dan belasten we de kosten alsnog aan je door en gaat je plek naar iemand op de eventuele wachtlijst. Ook kan je voor een latere excursie mogelijk zelf in eerste instantie op de wachtlijst worden gezet.
 • Niet alle Geo excursies zijn voor de jeugd bedoeld. Soms geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. Controleer dus altijd even wie er met een excursie mee mogen.
 • Voor de excursies hebben we alles om veilig mee te kunnen doen en regels waar wij aan moeten houden opgeschreven in het ERGEO. Denk daarbij ook aan het hebben van de juiste veiligheidsmiddelen. We willen dan ook graag dat iedereen het Excursiereglement Geo Oss (ERGEO) goed doorleest en kent. Het is verplicht om bij aanvang van de excursie een ondertekende laatste pagina van het ERGEO bij de excursieleiding in te leveren.
 • Binnen Geo Oss vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf mag zijn. We zijn allemaal bijzonder en anders. We verwachten dan ook dat iedereen respectvol met elkaar omgaat en elkaar helpt waar nodig.
 • De Geo-Kids groepsapp is ook bedoeld voor de jeugd. Dat betekent dat berichten niet na 20:00 uur worden geplaatst, er geen afbeeldingen of teksten worden geplaatst die anderen vervelend kunnen vinden, dat we het alleen over dingen hebben die te maken hebben met Geo-kids en dat we altijd even vragen of iemand wel op de foto wil en of deze gedeeld mag worden.
 • Als iemand zich niet aan de regels houdt, dan kan de Geo-Kids leiding, eventueel
  in overleg met het bestuur, deze persoon naar huis sturen of in het uiterste geval uit de Geo-Kids zetten.