GeoSfeer Beursreglement

Onderstaand reglement is van toepassing op deelname aan de Mineralen- en fossielenbeurs te Berghem (gem. Oss), georganiseerd door Stichting GEO Oss.

Organisatie

 1. De beurs is van 10.00 tot 17.00 uur voor het publiek toegankelijk. Uw stand dient gedurende die tijd geopend te zijn.
 2. U wordt verzocht om u bij aankomst aan te melden bij de beurscoördinator, herkenbaar aan een naamkaartje met het opschrift ‘Beurscoördinator’.
 3. Aanwijzingen van de beurscoördinator en/of de beurscommissie dienen te worden opgevolgd. Leden van de beurscommissie zijn kenbaar aan een naamkaartje met het opschrift ‘Beurscommissie’.
 4. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de beurscommissie.

Algemeen

 1. De ruimten van de Berchplaets zijn op de beursdag vanaf 07.00 uur geopend. U kunt met uw voertuig tot vlak bij het gebouw komen.
 2. Om 9.45 uur dienen de stands te zijn ingericht.
 3. Vanaf 17.00 uur kunt u, op dezelfde wijze als ’s morgens uw stand uitruimen. Klein huishoudelijk afval dient in de aanwezige prullenbakken te worden gedeponeerd. Dit geldt niet voor emballage en overig afval; dit dient u zelf mee te nemen. Laat uw stand schoon achter.
 4. Afbreken zal op de beursdag mogelijk zijn tot 19.00 uur.
 5. Voor tafelbedekking dient u zelf zorg te dragen; deze dient 25 cm van de grond te blijven, u mag geen brandbare materialen gebruiken.
 6. Platen op de tafels zijn toegestaan tot een diepte van maximaal 1 meter. Op de tafels van een meter breed (alle tafels in de dwarsgeplaatste rijen) zijn extra platen dus niet meer nodig. Tafels mogen maximaal 1 meter diep zijn.
 7. U hebt de beschikking over een aansluitspunt voor electriciteit. Voor verlengsnoer dient u zelf zorg te dragen. Uw electrische aansluitingen dienen uiteraard goed in orde te zijn. U mag aan lampen niet meer dan 100 Watt per meter tafel verbruiken. Waterkokers en koffiezetapparaten zijn niet toegestaan.
 8. Uw stand is aangegeven met een kaart waarop uw naam is vermeld. Wij stellen het verplicht dat uw naam op uw stand duidelijk zichtbaar is zodat de kopers weten met wie zij zaken doen.
 9. Uitbreiding van uw stand met eigen tafels e.d. is niet toegestaan.
 10. Geen verkopen buiten de standtafels, tenzij uitdrukkelijk van tevoren overeen gekomen (grabbeltonnen, stoelen, manden, etc). Gangpaden, nooduitgangen en vluchtroutes dienen te allen tijde vrij te blijven.
 11. Demonstraties waarbij anderen overlast wordt aangedaan (b.v. door lawaai of door verspreiding van onaangename dampen) zijn niet toegestaan.
 12. Standruimte kan tot 3 maanden voor de beursdatum worden geannuleerd, dan vindt terugbetaling van het gestorte bedrag plaats onder aftrek van 25% administratiekosten. Hierna wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
 13. Betalingen dienen bijgeschreven te zijn op de dag die is aangegeven op uw aanmeldformulier. Wanneer uw betaling niet op tijd binnen is, vervalt uw reservering.
 14. Onderverhuur of afstaan van standruimte aan derden is niet toegestaan, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen met de beurscoördinator.

Verkoop
Het door u aangeboden materiaal dient van benaming, vindplaats en prijs te zijn voorzien (v.w.b. vindplaats, tenminste land van herkomst).

Op de beurs zijn toegelaten:

 1. Natuurlijke mineralen, gesteenten, edelstenen, sierstenen, fossielen, schelpen en koralen.
 2. Verzameltoebehoren en hulpmiddelen (doosjes, loepen, microscopen), gereedschappen, machines en materialen voor steenbewerking, fournituren voor sieraden, boeken, kaarten, tijdschriften, e.d.
 3. Overige lapidaire producten: van natuurlijke mineralen, gesteenten of schelpen vervaardigde voorwerpen (asbak, presse-papier, enz.), of sieraden waarin natuurlijke mineralen, (geslepen) gesteenten of schelpen zijn verwerkt. Per stand mag niet meer dan 50% van het oppervlak met deze producten bedekt zijn.

Niet toegelaten zijn:

 1. Synthetische, ‘man made’, bestraalde, geverfde, gebleekte of op een andere kunstmatige wijze behandelde materialen, tenzij dit uitdrukkelijk vermeld wordt (lettertype minstens even groot als de naam van het mineraal of fossiel).
 2. Ongeijkt goud en zilver (wettelijke bepaling).
 3. Sieraden met namaakstenen (glas, plastic, enz.)
 4. Ondeugdelijk verpakte radio-actieve mineralen of andere mineralen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Radio-actieve mineralen dienen altijd als zodanig gemerkt te zijn.

Aansprakelijkheid

U bent aansprakelijk voor schade die u aan het gebouw of meubilair toebrengt.

Door het in gebruik nemen van de door u gehuurde standruimte ziet u zonder enig voorbehoud af van elk verhaal en van elke eis tot schadevergoeding voor wat betreft de organisatie. Het bestuur is niet aansprakelijk voor vermissingen en schade ontstaan door diefstal, verlies, brand, storm, rampen of door welke oorzaak dan ook.

De Stichting GEO stelt zich niet aansprakelijk voor door deelnemers gemaakte kosten indien de beurs door overmacht (in de ruimste zin des woords) geen doorgang kan vinden.

Standhouders die zich niet houden aan dit reglement of aan de beslissingen van de beurscommissie kunnen van de beurs worden verwijderd.

Vastgesteld door het bestuur van Stichting GEO Oss op 12-10-2021.