Excursieverslag: Den Bosch 22 juni 2014

Het begon al op het station: terwijl er op de fietsende sportieveling gewacht werd, werden de eerste gigantische zeeleliefragmenten in de Franse Massangis kalkstenen kolommen gevonden. Nadat alle deelnemers gearriveerd waren werd in een mild zomerzonnetje koers gezet naar de Bossche binnenstad. Via de gabbro’s aan de Stationsstraat kwamen we bij de van Lanschotbank, waar de raamkozijnen van Belgisch hardsteen werkelijk spectaculaire hoeveelheden koraalfossielen uit het Onder-Carboon bleken te bevatten.

Door een gezellig toeval bleek onze excursie samen te vallen met een koopzondag. We voelden ons aanvankelijk wel een beetje opgelaten terwijl we met onze boekjes van links naar rechts over de straat schoten, maar toen we de Markt eenmaal bereikt hadden waren we aan de vreemde blikken van het winkelend publiek gewend en deden we net of het zo hoorde. Nadat we in een zijstraatje van de Hinthamerstraat de ijzeroxidekringen in de Bentheimer zandsteen hadden gevonden veroorloofden we ons een bescheiden rustpauze en genoten we van Bosch lekkers op een terrasje.

Tijdens het vervolg van onze tocht wachtte ons een grote teleurstelling: het gepolijste vezelige grijsgroene mantelgesteente serpentiniet van Hinthamerstraat 63 bleek verdwenen achter een erg moderne maar geologisch gezien volstrekt oninteressante voorzetgevel. Terneergeslagen vervolgden wij onze tocht, maar veel werd goedgemaakt door de ontdekking van de Ettringer tufsteen aan de Sacramentskapel van de St.-Jan. En toen we na nog vele andere geologische prachtvondsten de scheve gelaagdheid zagen in de muschelkalk van het pand van V&D wisten we dat dit weer een geslaagde Geo-excursie was geweest!

Peter Stokman